Биография

1880 – 25 декември – роден в Лозенград.

1900 – завършва средно образование в училище “Д-р Петър Берон”, Одрин.

1901 – студент по философия във Висшето училище (СУ “Свети Климент Охридски”).

1903 – първи публикации в сп. Мисъл.

1904 – кореспондент във Виена за в-к Вечерна поща.

1905 – дипломира се като философ.

1906 – учител в Първа софийска мъжка гимназия.

1906 – заминава на научна работа в Германия по инициатива на Пенчо Славейков и препоръка на министър Иван Шишманов. Пребивава в Германия до 1909 г.

1909 – отбива 6-месечна воинска повинност.

1909 – публикува Philosophische Studien в Германия.

1910 – редовен доцент в СУ – завежда катедра Систематична философия.

1910  – член на Кантовото общество (Kantsgeselschaft).

1911 – едногодишна стипендия за научна работа в Русия.

1918-1923 – председател на Съюза на тракийските дружества.

1919 – участник в делегацията, която подписва Ньойския договор.

1923-1927 – посланик в Прага.

1929 – основава сп. Философски преглед (1929-1943).

1930 – участва с доклад на Световния философски конгрес в Оксфорд.

1931 – изнася цикъл лекции във Варшавския университет по покана на Полската философска асоциация.

1934 – участва с доклад на Световния конгрес по философия в Прага.

1934-1936 – пълномощен министър в Москва.

1937 – участва с доклад на Световния философски конгрес в Париж.

1944-1946 – пълномощен министър в Москва.

1944 – 28 октомври – член на делегацията, която подписва примирие в Москва.

1944-1947 – Председател на БАН.

1947 – пенсиониран от СУ поради “пределна вързаст” след 37 г. преподавателска дейност в Катедра Систематична философия.

1967 – 18 януари – умира в София.

Post mortem

2007 – 30 ноември – Конференция за Димитър Михалчев в СУ.

2012 – 19 юли – с решение на СОС е улица в София е наречена “Професор Димитър Михалчев”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s